Tilrettelegging

Første fasen når man skal gjennomføre nye konsepter og idéer er tilrettelegging og planlegging. For å lykkes må man gjøre grundig arbeid i denne fasen slik at man får utnyttet potensialet i konseptet.

Utvikling

Nøkkelen til et godt resultat en utviklingsprosess som har gode retningslinjer og kravspesifikasjoner i bunn. Kombinerer man dette med gode verktøy vil man kunne oppnå de beste resultatet.

Markedsføring

God markedsføring er målrettet og treffiskker. Man trenger ikke nødvendigvis bruke mye penger på markedsføringen hvis den er godt gjennomtenkt og treffer målgruppen. Markedsføringen blir "The final touch" for prosjektet.

NorWeb Consulting
NorWeb Consulting har som visjon å utvikle nytenkende og brukervenlige løsninger og tjenester med kunden i fokus.

For å oppnå kundens største tilfredshet har NorWeb Consulting disse fokuspunktene for å oppnå dette:

- Brukervennlighet
- Tilgjengelighet
- Skalerbarhet
- Fleksibilitet
- Vidreføring av dagens løsning(er)