Om

NorWeb Consulting har som visjon å utvikle nytenkende og brukervenlige løsninger og tjenester med kunden i fokus.

For å oppnå kundens tilfredshet med løsningen må brukerene av løsningen føle at deres preferanser blir ivaretatt. Dette gjøres best ved å fokusere på brukervennlighet og tilgjengelighet.

For kunden selv er det viktig å ikke låse løsningen til det stadiet den er ved lansering, men gjøre den fleksibel og sklerbar. Dette er NorWeb Consulting sine fokuspunkter når prosjekter planlegges og tilrettelgges.

Prosessen kan deles inn i følgende stadier:

- Planlegging
- Tilrettelegging
- Utvikling
- Testing
- Lansering
- Vedlikehold
- Vidreutvikling
- Markedsføring

Ved å utføre hvert stadie på den beste mulige måten vil man øke sukessfaktoren for prosjektet.